Co dělat, když …… (02)

les-10Co dělat, když se v lese ztratím? Zabloudit v lese nemusí být zrovna příjemné. Nejlepší je tomu předejít – držet se cest a turistických značek, být vybaven mapou a sledovat svou trasu. Je-li nás více, je důležité zůstávat v dohledu, čekat na sebe nebo uzpůsobit své tempo nejpomalejšímu, obzvláště v náročnějším terénu. Stejně tak je dobré vědět, kam máme namířeno a případně kudy.

Pokud se nám už stane, že se ztratíme, zachovejme chladnou hlavu. Zmizela-li nám skupina a nemáme-li jistotu, že za ní jdeme správnou cestou, vrátíme se na místo, kde jsme se všichni viděli naposledy a počkáme. V dnešní době lze takové případy celkem snadno vyřešit pomocí mobilních telefonů, ovšem spoléhat jen na ně by bylo neprozřetelné.

Jestliže putujeme sami a zabloudíme, můžeme se vrátit na místo, jehož polohou jsme si jisti, nebo jít vhodným směrem, dokud nenarazíme na místo, které dokážeme identifikovat na mapě. V české krajině (v českém lese) platí poučka, že ať jdu jakýmkoli směrem, tak přibližně do vzdálenosti 10 kilometrů narazím na nějakou silnici nebo železnici, které mne dovedou do nejbližší vesnice. Proto neztrácejte hlavu a držte se při hledání cesty z lesa jednoho směru. Nejhorší je chodit v kruhu nebo panicky pobíhat a každou chvíli měnit rozhodnutí, na kterou stranu se vydám.

greenfield waters golf-club places
rob kardashian weight lossThe shirts I decide not to keep must be returned TONIGHT