Zelené úřadování

V České republice se až jedna čtvrtina hrubého domácího produktu vydá na nakupování ve veřejném sektoru. O významné části našeho rozpočtu můžeme do jisté míry rozhodnout, za co budou peníze utraceny. Environmentálně příznivé chování veřejných institucí (úřadů, škol, knihoven, …) šetří životní prostředí a navíc dále pozitivně ovlivňuje jejich okolí – zaměstnance a jejich rodiny, návštěvníky, spoluobčany, žáky, firmy…

Co je to zelené úřadování

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk dokumentů, zatahování žaluzií na noc) a jednak nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v  úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

Proč usilovat o environmentálně/ekologicky příznivý provoz

– snížení zátěže životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb
– poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu
– příklad pro ostatní občany, jiné úřady, firmy
– podpora uvádění na trh a další šíření ekologicky příznivých výrobků
– stimulaci ekologické inovace výrobků
– může také znamenat úspory nákladů
– zdravější prostředí pro pracovníky a návštěvníky
– kterých oblastí se zelené úřadování může dotýkat
– kancelářské potřeby
– papír a výrobky z  papíru
– nakládání s  odpady
– spotřeba energie
– vytápění budov
– úsporně energetická opatření – izolace budov, zlepšení kvality oken
– používání elektrických přístrojů
– osvětlení
– čištění a úklid
– zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
– hospodaření s vodou
– jídlo – občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
– doprava