Říjen – Vylepšování pasek


Některé sazenice, které na jaře lesní dělníci vysázeli, se neujaly a na pasece po nich zůstávají velké mezery. Na podzim je nutné paseky projít, a kde je třeba, chybějící sazenice doplnit. Říká se tomu vylepšování. K vylepšování se nejlépe hodí sazenice listnáčů a modřínu – musí to být totiž takové sazenice, které snesou vysazení před zimou.

Na podzim se také lidé začínají shánět po palivovém dříví, aby mohli v zimě topit. Lesníci tak mohou upotřebit zbytky dříví po těžbě, odpady z dřevovýroby nebo nekvalitní kmeny. Dřevo je obnovitelná surovina a získávání tepla ze dřeva je v souladu s ekologicky šetrným způsobem života.

More common than not
snooki weight lossstylist competition crowns a winner