Letní bouřky: chyby, které vás mohou zabít

Neznalost přírodních zákonů neomlouvá, a tak se vám snadno může stát, že se vystavíte smrtelnému nebezpečí. Víte, jak se chovat, abyste zůstali naživu? Následující pokyny vycházejí z materiálu oficiálního hasičského webového portálu www.pozary.cz. A protože hasiči toho o bouřkách opravdu hodně vědí, měli byste číst pozorně, co během další bouřky rozhodně nedělat. 

1. Schováte se pod strom. – Překvapivě hodně lidí to stále dělá v domnění, že do osamělého stromu třeba neudeří, když jsou kolem ve viditelné vzdálenosti například vyšší domy. Omyl, blesk může udeřit i do vyššího stromu na řidším okraji lesa. Jediný bezpečný úkryt pod stromy před bleskem je hustý nízký porost – ale tam zase hrozí zranění následkem silného větru.

2. Neprohlédnete si střechu nad hlavou. – Bezpečný úkryt vám poskytnou především budovy s chráněné hromosvodem. Pokud v lese honem zaběhnete do zchátralého objektu vetché konstrukce a udeří do něj blesk, klidně vám může spadnout na hlavu a způsobit vážná zranění.

3. Zkusíte se schovat pod skalní převis. – Obrovské nebezpečí, o kterém se určitě ví mezi lidmi mnohem méně, než že může udeřit do stromu.

Skály jsou ale vodivé, protože navlhnou. To nejhorší, co můžete udělat, je opřít se o povrch skály zády. Ze stejného důvodu se neopírejte ani o zeď.

4. Zůstanete v otevřeném terénu nebo ještě hůř v otevřeném terénu na vyvýšeném místě. – Stačí malý kopeček na louce, ze kterého se rozhodnete pozorovat blesky, a už si hrajete se smrtí.

5. Přitisknete se k sobě s kamarády. – Při bouřce na holé pláni by skupina lidí neměla být přitisknutá k sobě a navzájem se dotýkat. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe.

6. Lehnete si. – Řeklo se v podřepu. Ne, lehnout si není ještě lepší – naopak.

7. Do poslední chvíle si užíváte vodní radovánky. – Snad by vás nenapadlo při bouřce se koupat, surfovat, windsurfingovat, plavat na loďce nebo na šlapadle apod. Důležité však je vyklidit bouřce pole včas. Už první blesk, který udeří v lokalitě, vás může ohrozit. Jakmile zahřmí, okamžitě z vody.

8. Telefonujete. – Nevolejte nikomu, jaké je zrovna počasí. Ani telefonování, ani zacházení s elektrickými nebo plynovými spotřebiči není bezpečné.

9. Sednete si na karimatku nebo se schováte do stanu a myslíte si, že jste izolovaní. – To ale bohužel nestačí. Hlavní problém je podmáčená půda (proto se nezdržujte při bouřce v okolí potoků nebo na podmáčené půdě – voda je vodivá). Téměř 100% v bezpečí jste před blesky v autě, přemýšlejte však dobře, kde ho zaparkujete, aby na vás například nespadla větev.

10. Přenášíte kovové předměty. – Tak například hrát golf při bořce je holý nerozum, stejně jako nést deštník vysoko nad hlavou nebo si přes rameno hodit tyče na opékání buřtů (netušíme, co podobného by vás mohlo napadnout). Všechny kovové předměty (ano, i koule na petanque), jsou v bouřce vodivé.

Kdy můžete vylézt: Bouřka je nejvíce nebezpečná ve vzdálenosti 3 km (9 vteřin mezi bleskem a hromem) a blíž. Vyčkejte v úkrytu, dokud nebude alespoň 10 km vzdálená (30 vteřin mezi hřměním a bleskem)

duck appearance
miranda lambert weight lossUp to Date Footwear of Choice This Winter