Bekyně mniška

bekyne_mniska_2Latinský název Lymantria monacha.

Je vedle lýkožrouta smrkového (Ips typographus) nejvážnějším škůdcem smrkových stejnorodých porostů. Je zařazena mezi hlavní kalamitní škůdce a dokáže zcela zničit lesní porosty na velkých rozlohách. Poměrně vzhledný motýl má rozpětí křídel až 60 milimetrů (sameček pouze do 45 milimetrů). Samička má nitkovitá tykadla a zašpičatělý růžový zadeček. Sameček má tykadla hřebenitá a zadeček šedočerný, jakoby uťatý. bekyne_mniska_4Zbarvení pohlaví je velmi proměnlivé, převládají motýli, kteří mají přední křídla bílá s mnoha černými klikatými a příčnými skvrnkami. Zadní křídla jsou světle hnědošedá. Housenka je šedobílá až černá, nápadně ochlupená a na hřbetě má dlouhý podélný tmavý pruh.

Jak škodí?

Mniška se přemnožuje především ve stejnorodých a stejnověkých smrkových porostech od 30 let, kde je nejnebezpečnější, protože smrky po žíru neregenerují a schnou. Napadá také bekyne_mniska_3borovice, modříny, jedle, buky a v kalamitnímbekyne_mniska_6 stavu i jiné dřeviny. Vhodné podmínky k přemnožení vytváří teplé a suché počasí. Motýli se rojí od poloviny července do poloviny srpna. Samičky kladou vajíčka na šupiny kůry, vajíčka přezimují a na jaře se líhnou velmi žravé housenky, které ožírají nejprve nové smrkové výhonky, později i staré jehlice. Pomocí vláken se spouštějí na nižší části koruny a větrem se také přenášejí na jiné stromy.

bekyne_mniska_1Ochrana

Žerou tzv. „plýtvavě“, to znamená, že nezkonzumované, překousané části jehlic padají z korun k zemi. Kuklí se většinou na kmeni za šupinami kůry. Jedna z největších mniškových kalamit u nás proběhla v letech 1917 až 1927, kdy mniška zničila různé porosty na ploše asi 600 000 hektarů a za oběť jí padlo 17 milionů kubíků dřeva. Ochranná opatření proti mnišce spočívají zejména v důsledné kontrole jejich stavů a prováděním pěstebních postupů, které by podstatně omezily vhodné podmínky pro bekyne_mniska_5kalamitní gradaci škůdce. Při nebezpečném přemnožení se pak používají různě vhodné, ekologicky nezávadné chemické insekticidy.

While you may be limited to dark colors to match your suits
snooki weight lossMagazine Cover Sans Justin Bieber