Datel černý

datel(Dryocopus martius). Datel je šplhavec velký téměř jako vrána (délka 46 cm, rozpětí křídel 64 až 68 cm, hmotnost 300 až 350 g). Obě pohlaví jsou černě zbarvená, samec má červenou „čepičku“, samice má červené pouze temeno. Datel šplhá po stromech odspoda nahoru jako ostatní šplhavci, ale létá téměř rovně. Vyskytuje se v lesích různých typů, mimo les jen zřídka.

Potravu tvoří larvy většího dřevokazného hmyzu a mravenci. Na jaře typicky „bubnuje“. Hnízdo s oválným vletovým otvorem buduje v dutinách starších stromů. Je to stálý, pravidelně hnízdící pták, jehož samice snáší 3 až 5 vajec.

Learn to always feel good about where you are now
quick weight lossExpectations of the Future Fashion