Živočichové v lese

jelenAč se to na první pohled nemusí zdát, v lese kromě stromů a rostlin žije celá řada živočichů. Někteří z nich nám zůstávají neustále utajeni, s některými se zřídka setkáme a jiné potkáváme téměř na každém kroku při každé návštěvě lesa. Ať už jsou to bezobratlí živočichové, hadi, obojživelníci, ptáci nebo savci, všichni tvoří mezi sebou vzájemné vazby a jsou často navázáni i na konkrétní přírodní podmínky, půdu, klima nebo světlo. Při procházkách lesem třeba zjistíte, že někteří živočichové se vyskytují pouze v určitých oblastech a v určitých typech lesů, v určitém přírodním prostředí.

Může se vám stát, že v lese zpozorujete nebo potkáte neznámého živočicha. Benátecký čtyřlístek vám jej prostřednictvím obrázků a fotografií pomůže identifikovat a zároveň se zde dozvíte spoustu informací a zajímavostí z jeho života. Seznámíte se s životními podmínkami jednotlivých živočichů, zjistíte, kde se s nimi můžete setkat i jak se rozmnožují. Vydejme se tedy společně za tajemstvím lesních živočichů..

dressmaker
weight loss tipshave Accessory for Your Trip