Tesařík obrovský

Tesařík obrovskýTesařík obrovský – (Cerambix cerdo). Je to nápadný, velký brouk (24 až 53 milimetrů) s velmi dlouhými tykadly, hnědočerný, matně lesklý. Patří k našim největším tesaříkům a broukům vůbec. Brouci se vyvíjejí ve starých osluněných stojících dubech, méně v jiných listnatých dřevinách. Larvy vyžírají pod kůrou a později i hluboko ve dřevě široké chodby vyplněné drtí. Dospělá larva je až 9 centimetrů dlouhá, tučná, žlutavě bílá. Vývoj brouka trvá většinou tři roky.

Dospělí brouci se objevují od června do začátku srpna po setmění a v noci, často je můžeme nalézt na kmenech v místech poranění, kde lízají prýštící šťávu. Přestože larvy tesaříka obrovského svým žírem zcela znehodnocují napadené dřevo a při silnějším výskytu stromy většinou zahubí, není tento tesařík významně hospodářsky škodlivý. V důsledku úbytku původních dubových porostů se stal vzácností a je naopak chráněný.