Ještě jeden měsíc a máme tu vánoční čas

Listopad

Listopad je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích a prvních mrazíků

 • Ze stromů opadávají zbylé listy.
 • Netopýři a další živočichové se ukládají k zimnímu spánku.
 • Třou se pstruzi, raci kladou vajíčka.
 • Hranostajové přebarvují do bílého šatu.
 • Mufloni mají říji, začíná chrutí (páření) divokých prasat.
 • Přilétají káně rousná, brkoslavi, hýlové.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají šišky kleče, semena lip, habru, olší, dubů, akátů a některých keřů.
 • Dokončují vyzvedávání a třídění sazenic, které expedují nebo umisťují do klimatizačních skladů.
 • Pro podzimní výsadbu vyzvedávají sazenice dubů, topolů a akátu.
 • Ve školkách provádějí hlubokou orbu a zazimovávají sazenice na záhonech.
 • Dokončují podzimní zalesňování.
 • Připravují půdu pro přirozenou obnovu a jarní zalesňování.
 • Při prořezávkách začínají s výrobou vánočních stromků.
 • Dokončují probírky.
 • Provádějí mýtní úmyslné těžby, z nichž je větší množství cenných sortimentů (podle kvality a dalších kritérií se vytěžené dřevo dělí do tříd jakosti).
 • Zajišťují intenzivní ochranu kultur proti okusu a ohryzu zvěře.
 • Likvidují stromy napadené kůrovcem.
 • Pokračují v kontrole vajíček obaleče dubového na vzornících
 • Myslivci stavějí zásypy pro koroptve, začínají přikrmovat spárkatou zvěř (souhrnné označení pro zvěř jelení, srnčí a daňčí), na honech loví bažanty a zajíce.
 • Vápní loučky a políčka pro zvěř.
 • V horských a podhorských oblastech začínají s přikrmováním spárkaté zvěře.

Pozorování

Listopad je už opravdu posledním měsícem před zimou. Je vhodná doba k instalaci krmítek pro ptáky, někdy už můžete začít přikrmovat. Mnoho živočichů se v listopadu ukládá k zimnímu spánku. Mají už vytvořenou tukovou vrstvu a během spánku sníží svou tělesnou teplotu (např. plch na 8 0C), zpomalí dech a tep. Zimu u nás prospí např. plši, plšíci, svišti, netopýři a samozřejmě ježci. Ti tráví zimu schoulení v hnízdě ze suchého listí. Na jaře jim trvá několik hodin, než své tělo rozhýbají. Pokud v listopadu naleznete malého ježka, který by nepřežil zimu, pokuste se ho umístit do „ježčího útulku“, které jsou zřizovány při zoologických zahradách a některých základních organizacích ČSOP.

www.mezistromy.cz