Březen v lese Okrouhlíku

Začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, za země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním letům života člověka.

Březen

Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života.

 • Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara – bledule a sněženky.
 • Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (lindušky, sluky, čápi, vlaštovky…) a ptačí zpěv je stále intenzivnější.
 • Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelníci – skokani, ropuchy a čolci.
 • Vyletují včely a probouzejí se první motýli – hlavně babočky a žluťásci řešetlákoví.
 • Netopýři se probouzejí ze zimního spánku.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají šišky modřínu a borovice, končí sběr šišek smrku
 • Provádějí síje ve sklenících.
 • Vyzvedávají sazenice z lesních školek a začínají s jejich výsadbou.
 • Zásoby sazenic ukládají do sněžných jam a klimatizovaných skladů.
 • Zahajují výchovné těžby (probírky) v porostech do 40 let.
 • Dokončují mýtní těžby u listnáčů a borovice.
 • Kácí stromy napadené kůrovcem (lýkožroutem smrkovým).
 • Kladou stromové lapáky proti lýkožroutu smrkovému.
 • Instalují mechanicko – chemické lapače na lýkožrouta smrkového.
 • Rozmisťují budky pro užitečné ptactvo.
 • Myslivci sčítají jarní stavy zvěře.
 • V březnu začínají klást mláďata bachyně (samice prasete divokého).

Pozorování

 • V březnu je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek.
 • Všimněte si baculatých čmeláků, kteří poletují u země, prohledávají různé otvory a nevšímají si rozvitých květů – jsou to samičky hledající vhodné hnízdo.
 • Mravenci, kteří byli v zimě zalezlí v hloubi mraveniště, při určité teplotě vylézají na povrch své „kupy“. Nahřejí svoje tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. „teplonoši“. Teprve později se rozlézají po okolí.
 • Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky.
 • Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky.
 • Začátkem dubna kvetou v listnatých lesích dymnivky, sasanky, podléšky a plicníky, u cest najdeme podběl a u potoka blatouchy.
 • Objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky).
 • Přilétá většina ptáků, bažanti přepeřují do svatebního šatu.
 • Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu.
 • Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi.