Rok v lese – DUBEN

Co se děje v lese

Kvete řada lesních dřevin a před jejich olistěním rozkvétají první jarní světlomilné druhy lesních bylin, objevují se violky, kyčelnice, plicník lékařský a podél potoků žluté květy blatouchů.
Přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna rorýsové.
Probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva.
Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria.
Muflonky rodí mláďata.
Srnci vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat.
Probíhá kaňkování tchořů.

Co dělají lesníci

Sbírají šišky borovice, modřínu a osiky.
V lesních školkách vysévají semena, vyzvedávají a školkují sazenice, vysazují řízky topolů a vrb.
V lesích vysazují nové stromky a provádějí nahodilou těžbu.
Lesníci dělají řadu ochranných opatření před hmyzími škůdci.

Co dělají myslivci

Práce myslivců se po zimě soustředí na vyčištění a desinfekci okolí krmelců, začíná nový myslivecký rok, probíhá sčítání zvěře a myslivci řeší hlášené škody zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy.
Loví se pouze celoročně nehájená zvěř, to znamená liška obecná a černá zvěř.

Použité informace: deti.vls.cz