Úvod

Vítejte na stránkách Benáteckého Čtyřlístku.

Benátecký čtyřlístek vyrostl z potřeby myšlenkově spřízněných obyvatel Benátek nad Jizerou a sousedních obcí. Jeho posláním je informovat o problematice životního prostředí v našem městě a jeho blízkém okolí, motivovat občany všech věkových kategorií k jeho zlepšování a spojovat a zapojovat různé skupiny lidí do společných projektů i jednotlivých akcí.

Cílem našeho snažení je zlepšování vztahu člověka ke zděděnému přírodnímu a kulturnímu bohatství na našem území. Propojením energií žáků a učitelů benáteckých základních a mateřských škol, dětí a vedoucích různých oddílů a spolků mládeže i jiných organizací ve městě, aktivních pozitivně a ekologicky smýšlejících občanů, za podpory Města Benátky nad Jizerou, může vzniknout reálná síla potřebná ke změně postojů části obyvatelstva i k realizaci konkrétních činů.

Karel Bendl,  Hájovna Okrouhlík