Archiv rubriky: Odpady

Jak likvidovat staré elektrospotřebiče

Snad každý už někdy slyšel o recyklaci odpadů. Protože zbytečně nechcete zatěžovat životní prostředí, mnoho z vás doma třídí plasty, sklo a papír, ti svědomitější i nápojové kartony a kovy. Málokdo ale ví, že stejné zacházení vyžadují i elektronické spotřebiče jako televize, ledničky, počítačové monitory, ale i mobilní telefony nebo nabíječky. Celý příspěvek

Spotřebitel a odpady

Už vás zastavil na ulici novinář a s mikrofonem v ruce se vás ptal, zda se chováte ekologicky? Ne? To nevadí… Ale pokud ano, vsadím se, že jste mu odpověděli, že třídíte odpady. Třídění odpadů se stalo pro většinu synonymem pro ekologické chování. Jak nám to jde, najdete v boxu Třídění v České republice. Překvapivým se ale může stát, že tato vytříděná množství odpadů v ČR tvoří jen 12 % celkového vyprodukovaného množství odpadu na jednoho českého občana a rok. Zbytek odpadu je skládkován či pálen. Přitom Německo, Rakousko, Nizozemsko i jiné země už dnes materiálově využívají kolem 50 % komunálního odpadu. Celý příspěvek

Elektroodpad je odpadem jen podle jména

V České republice se  úspěšně rozbíhá zpětný odběr a zpracování elektroodpadu. Jde o vysloužilé elektrospotřebiče, pro které už není další použití. Tyto výrobky „na konci života“ mohou být ještě využity – jako zdroj surovin. V elektrospotřebičích je totiž nezanedbatelné množství cenných surovin – železných či neželezných kovů, mezi nimi mědi nebo stříbra. Proto na ně zákon o odpadech pamatuje povinností zpětného odběru. Celý příspěvek

Návštěva skládky s Benáteckým čtyřlístkem

Ekologicky zaměřený Benátecký čtyřlístek uctil Den Země na benátecké skládce odpadu a to v sobotu 23.dubna dopoledne. Díky slunečnému a teplému počasí, ale hlavně díky vyprahlé lesní půdě a nebezpečnému suchu z další plánované akce zaměřené na přírodu – sázení stromků sešlo. Celý příspěvek

Návštěva benátecké skládky

Benátecký čtyřlístek uspořádal u příležitosti Dne Země, prohlídku skládky odpadu v Benátkách nad Jizerou.

Tato prohlídka byla vedena odborným průvodcem. Podívejte se na fotogalerii. Zájem veřejnosti podpořilo o pěkné počasí a všichni návštěvníci si mohli prohlídnout jak celá skládka funguje.

Celý příspěvek

Recyklační příspěvky

Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů. Celý příspěvek

Seriál. Třídění odpadů.

Zde nabízíme seriál zaměřeným na třídění odpadů, který vzniká jako součást informační kampaně projektu intenzifikace odděleného sběru a využívání komunálních odpadů ve Středočeském kraji, jehož hlavními řešiteli jsou Středočeský kraj a EKO-KOM, a. s.. Záštitu nad projektem převzal bývalý náměstek hejtmana Středočeského kraje ing. Vilém Žák. Veškeré produktové listy máte možnost stahnout do svého počítače. Celý příspěvek