Archiv rubriky: Projekty

15 otázek k waldorfské škole

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, metody a obsahy výuky waldorfské školy jsou z tohoto poznání přímo odvozeny. Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od r. 1919 až do současnosti na celém světě několik tisíc pedagogických a léčebně-pedagogických zařízení. Celý příspěvek

Revitalizace v Olšinách

V lokalitě nazývané V Olšinách, probíhá na březích slepého ramena řeky Jizery odstraňování nebezpečných suchých a vyvrácených stromů. Důvodem této činnosti je zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky a odstranění rizika při případné povodňové situace.Tyto práce zajišťuje Správa městských lesů Benátky nad Jizerou ve spolupráci se školenými odborníky a specializovanou firmou pana Kerbera. Celý příspěvek

Místní akční skupiny

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Celý příspěvek

Agenda 21

Je tu mandát schválený OSN – místní úřady celého světa se zapojují do tohoto procesu – v roce 2001 to bylo již 6.300 municipalit ve více než 100 různých zemích světa. V Evropě se 1.300 měst s celkem 100 mil. obyvateli připojilo ke Kampani udržitelných měst, jejímž hlavním cílem je podpora MA 21.

Celý příspěvek

Lesnický a myslivecký den pro mládež

Akce je připravována po spontální kladné reakci na naši nabídku ze strany benáteckých škol.  Zúčastňuje se jí více než 300 žáků ZŠ a jejich učitelů. Akce probíhá v areálu sídla Správy městských lesů Benátky nad Jizerou a Mysliveckého sdružení Benátky nad Jizerou v Okrouhlíku a v okolním lese.

Celý příspěvek

Zelený úřad

Národní program byl vyhlášen z iniciativy ministra životního prostředí a ministra hospodářství 14. dubna 1994. Kompetentním orgánem pro udílení ekoznačky je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, garantem je Ministerstvo životního prostředí. Agentura pro ekologicky šetrné výrobky existuje v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Celý příspěvek