Život stromu

zivot-stromuPočátek života budoucích stromů se skrývá v lesním osivu tj. v semenech nebo plodech lesních dřevin. Ta se sbírají v době, kdy semeno je natolik zralé, že jeho zárodek je schopen vyklíčit (tzv. plná zralost). Převážná většina semen se sbírá na podzim (např. dub, buk, jedle, javory, aj.), ale také Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Život stromu

Potravní řetězec

Kuna lesníPotravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi organizmy v ekosystému, vyjadřuje přesuny energie a látek z jednoho druhu na druhý. Pomocí šipek je znázorněn vztah mezi organizmy, které se postupně pojídají. Šipka reprezentuje přenos Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Potravní řetězec

Městská zeleň

mestska-zelenStromy, jakožto nejzákladnější prvek všech zahrad, parků, sadů a městských sídel jsou neodmyslitelným článkem mezi přírodou a člověkem. 5 Jsou důležitou součástí prostředí, ve kterém žijeme. Každá dřevina má však jen omezenou Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Městská zeleň

Ptáci

ptaciPtáci patří od nepaměti k nejznámějším a nejoblíbenějším skupinám živočichů. Důvodů, díky kterým se ptáci těší takovému zájmu a oblibě, jsou desítky. V první řadě je to schopnost ptáků létat. Na rozdíl od lidí se ptáci mohli vznést k obloze a být blíže k nebi, což je v mnohých kulturách Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ptáci

Těžba lesa

tezba-lesaLesnický naučný slovník, vydaný Ministerstvem zemědělství v roce 1995, díl II., str. 443, definuje pojem “těžba lesní” jako rozsáhlou lesnickou činnost zahrnující kácení stromů, jejich opracování, dopravu, manipulaci v porostu nebo na skladech i expedici s tím, že “těžba lesní” zahrnuje Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Těžba lesa

Výchova lesních porostů

vychova-porostuStejně jako lidé, kteří jsou za svůj život „formováni“ rodiči, školou, kamarády, i stromy jsou při svém růstu ovlivňovány tak, aby uspokojovaly potřeby člověka. Roli „vychovatele“ v hospodářském lese na sebe bere odborník – lesník. Soustavnou péčí od založení lesního porostu až po jeho mýtní zralost, lesník zajišťuje optimální plnění všech funkcí lesa. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchova lesních porostů

Lesní patra

lesni-patraVegetace je zdrojem primární produkce ekosystémů, uskutečňuje výměnu plynů s atmosférou, hraje důležitou roli v ekosystémových biocyklech vody a živin a silně interaguje s ostatními biotickými složkami. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lesní patra

Reprodukční materiál lesních dřevin

reprodukcni-materialPoužívání geneticky a morfologicky vhodného reprodukčního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování je podmínkou pro zlepšení zdravotního stavu lesů, zachování jejich biologické rozmanitosti a naplnění všech produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reprodukční materiál lesních dřevin

Biotopy

biotopPředstavte si nějaké konkrétní místo v krajině, které je tvořeno typickými horninami, má svou vlhkost a klima, rostou na něm určité druhy rostlin a žijí na něm určité druhy živočichů. Tyto živé i neživé složky na sebe navzájem působí a vzájemně Celý příspěvek

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biotopy

Program 2020 Lesů České republiky

program-2020V souvislosti se zveřejněním nového dokumentu s názvem „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ se podnik rozhodl umožnit široké veřejnosti zasílat náměty na konkrétní akce (opatření). Do roku 2020 plánují LČR vložit na jeho realizaci více než 500 mil. Kč.  Celý příspěvek

Rubriky: Akce, Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Program 2020 Lesů České republiky