Co dělat, když …… (04)

MochomůrkaCo dělat, když sním jedovatou plodinu? Nejúčinnější způsob ochrany před otravou houbami a rostlinami je znalost jedovatých druhů a neexperimentování s plodinami, jejichž příslušnost neznáme nebo si jí nejsme jisti. Nebezpečí hrozí hlavně u malých dětí, které mají tendenci ochutnávat barevné plody, nebo při záměně za jedlé.

Známá je například podobnost bobule vraního oka s borůvkou nebo muchomůrky tygrované s růžovkou. Dojde-li k otravě nebo na ni máme důvodné podezření, vyvoláme zvracení. U dospělých vypitím půl litru přesolené teplé vody (nedoporučuje se u dětí) nebo „prstem do krku“, abychom z žaludku odstranili co nejvíce jedovaté látky.

Po zvracení můžeme podat několik tablet aktivního uhlí rozdrcených ve vodě. V žádném případě ale nepodáváme alkohol, mléko nebo kávu. Snažíme se také zjistit, co otravu způsobilo, což je důležité pro odbornou léčbu. Vždy bezodkladně voláme záchrannou službu.

Jestliže nastanou křeče nebo bezvědomí, zvracení nevyvoláváme ani ústy nic nepodáváme. Je nutné sledovat životní funkce, zajistit průchodnost dýchacích cest a při poruchách a zástavě dechu zahájit podpůrné či umělé dýchání, při zástavě oběhu nepřímou srdeční masáž.