Návštěva skládky s Benáteckým čtyřlístkem

Ekologicky zaměřený Benátecký čtyřlístek uctil Den Země na benátecké skládce odpadu a to v sobotu 23.dubna dopoledne. Díky slunečnému a teplému počasí, ale hlavně díky vyprahlé lesní půdě a nebezpečnému suchu z další plánované akce zaměřené na přírodu – sázení stromků sešlo.

Na skládce asi třicítku zájemců vč. dětí přivítal šéf čtyřlístku a benáteckých lesů pán pan Karel Bendl, představil nám paní inženýrku Zuzanu Máslíkovou, která nás pak celou akcí provázela a odpovídala na naše všetečné dotazy. A co jsme se o naší skládce dozvěděli?  Většina z nás ani netušila, že jde o největší skládku v Česku a že její životnost je počítána až do roku 2051! Pokud bychom chtěli celou skládku obejít, ušli bychom celých 9 km, tak je rozsáhlá.

Skládka zahájila svůj provoz v roce 1994. Nahradila tak již naplněnou a ne úplně šťastně umístěnou skládku na kopci nad Obodří. Skládku v současné době stoprocentně vlastní společnost AVE, na skládku se zaváží odpad převážně z Mladoboleslavska, Prahy –východ, Nymburska a Mělnicka.

Skladuje se nejen komunální odpad, ale také nebezpečný odpad. Např. k půdám a  kalům s obsahem těžkých kovů se přidává cement, nebezpečné látky se naředí, po odběru vzorků a analýze se uloží na skládku. Skládka funguje i jako sběrna dalších kategorií nebezpečného odpadu (elektroodpad, barviva, ředidla), ten se jen dočasně uskladní a následně odveze k dalšímu zpracování.

Prohlídku jsme nejprve zahájili krátkou přednáškou naší paní průvodkyně, pak jsme se vydali kolem kuka vozů na těleso skládky. Karel Bendl nám neznalým a především dětem sdělil, že na naší skládce se točil film Jana Svěráka „Kuky se vrací“, řekl, že poznal plot a svůj les, do kterého Kuky utekl.

Paní inženýrka nám vysvětlila, kam se jímají vody skládkové a vody povrchové. Skládkové zapáchající vody tečou do jímky, odkud jdou na čističku založenou na principu reverzní osmózy (to je např. metoda přípravy destilované vody). Membránové filtry a měniče iontů mají vysokou účinnost, o čemž svědčí kuňkání žab v retenční nádrži.

Ze skládky se také jímá bioplyn (cca 50% methanu), který je veden do kogenerační jednotky, kde je z něj vyráběna generátorem elektřina, která je využita v třídírně odpadu.

Skládka je rozvodem trubek a hadic také pravidelně  „zavlažována“, aby se zabránilo samovznícení (z chemických reakcí uvolňujících teplo). Jak se ukázalo k požárům skládky došlo především vinou „dovozců“ odpadu, neboť hořela z povrchu.

Na tělese skládky jsme mohli vidět kompostovací plochu, kde se skladuje (a přemísťuje) převážně biologický odpad, který je využitelný jako „organické hnojivo“ především do parků. A také velký stroj na upěchování odpadků – kompaktor.

Na závěr prohlídky jsme navštívili třídírnu odpadů, kam se vozí tříděný odpad. Plasty se např. třídí na sedm druhů (čiré PET lahve, modré a zelené PET lahve, silnější plasty, folie apod.), dále se třídí papír, sklo. Vytříděný odpad se lisuje a „výlisky“ se prodávají. U plastů je cca 40% odpadu, který nevyhovuje a musí se sládkovat. Technika je pásová, vlastní třídění (výběr) musejí obstarat lidé.

Celkem hodina a půl příjemného poznávání, jak se nakládá s naším odpadem, uplynula velmi rychle. Byť nám skládka nevoní, je třeba si uvědomit, že nic lepšího krom řízeného skládkování, třídění odpadu a spalování člověk nevymyslel. A jedině tak může zodpovědně odpovědět na Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ Ti nezodpovědní si s tím hlavu nelámou a pohodí nám různé harampádí v lese! Ti zodpovědní třídí a uklízejí. Na ekologii pamatuje i naše legislativa, a tak máme mj. i zákon o odpadech, který upravuje nakládání s ním. Skládka městu přináší nemalé finanční prostředky a doufejme, že nám je zákonodárci „neukradnou“ , na kraji či ve státní kase by se snadněji rozpustily a Benátky nad Jizerou by si jich moc neužily.

Ing. Jan Tichý

P.S. zbývá odpovědět na otázku, proč jsem to psal já? Aneb kam se ten Tichej zase dere? Tak tedy: byl jsem požádán paní šéfredaktorkou i Karlem Bendlem. Ekologie a příroda je má dávná láska (byl jsem v Českém svazu ochránců přírody, v hnutí Brontosaurus, mám k ní blízko i  profesně).

It not exactly what I call mainstream accessible
snooki weight loss Pacing Your Ideas for Impact and Understanding

you crunchy pale husks of wasted indulgence
weight loss tipsMission Belt on Shark Tank