Zlatá srnčí trofej 2011 – reportáž

Oblastní a okresní kolo prestižní myslivecko – přírodovědné soutěže Zlatá srnčí trofej, jejíž první ročník oficiálně proběhl v roce 1971, se poprvé konalo i v Benátkách nad Jizerou.  Organizátory akce se stali Klub dětí a mládeže a Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou. V loňském roce se kroužek Kukaček z KDM zúčastnil poprvé okresního kola soutěže v Jivině.  Přestože byly v soutěži nováčky, dosáhly velmi dobrých výsledků. Během roku své znalosti nadále rozvíjely a bylo to  na jejich výkonech také znát. Oblastní kolo zlaté srnčí trofeje proběhlo v myslivecké chatě Okrouhlík 21. 5. a účastnily se ho nejen děti z našeho kroužku, nalákali jsme i žáky  benáteckých ZŠ.  Pozvali jsme i děti z okresů Praha- východ a Nymburk, kde se letos soutěž nepořádala, tím vznikla velmi dobrá konkurence. Okresní kolo soutěže proběhlo 28. 5. také v Okrouhlíku a účastnily se ho již pouze postupující děti z okresu Mladá Boleslav.  Všechny děti prokázaly mimořádně hluboké znalosti nejen v písemném testu, ale i v praktické části soutěže.

Pro všechny soutěžící, jejich rodiče i všechny ostatní přítomné byly obě kola soutěže nevšedním a zajímavým zážitkem. Soutěž se skládala z písemného testu a praktické části. Děti prokazovaly své znalosti a dovednosti v oblastech myslivecké zoologie, všeobecné zoologie, botaniky, péče o zvěř, myslivecké kynologie, poznávaly lovecké trofeje, lovecké zbraně a střelivo a odpovídaly na záludné otázky z myslivecké mluvy a mysliveckých tradic. Na řadu přišla i orientace v přírodě či základy zdravovědy. Jako doprovodný program byla nabídnuta střelba ze vzduchovky, ukázka dravých ptáků, jízda koňským povozem, ukázka loveckých psů, trofejí, vycpanin lesní zvěře či ukázka trubačských fanfár.

Myslivecké sdružení přichystalo příjemné zázemí a obrovskou mírou se podílelo na organizaci a přípravách celé akce. Hodnotné ceny pro děti dodala firma Lesáček s.r.o., další ceny nakoupil KDM z grantu města Benátky nad Jizerou. Spolupráce se zhostila i Městská správa lesů. Chtěli bychom tímto všem, kteří jakoukoliv pomocí pomohli při konání soutěže, velmi poděkovat.

of sales against 65
miranda lambert weight loss How do you all store all this fashion like a grown up

Isn one I say was sexy on an adult
miranda lambert weight loss8 Great Characters for an Anime Supergroup