Biopotraviny

Co jsou biopotraviny? Kvalitní zdravé potraviny z ekologického zemědělství

Současné intenzivní zemědělství často škodí přírodě i našemu zdraví. Z rozlehlých lánů polí je splavována úrodná půda, chybí meze a remízky pro přirozený život ptáků či drobné zvěře, ve velkokapacitních chovech trpí namačkány ve špatných podmínkách miliony hospodářských zvířat. Především ale stále rostoucí množství umělých hnojiv a chemických postřiků zhoršuje kvalitu potravin, které jíme.

Proto se v  zahraničí i u nás začíná čím dál více rozvíjet šetrné ekologické zemědělství, které nepoužívá nebezpečné chemikálie a zajišťuje důstojné podmínky chovu zvířat. Výrobky pocházející z takových ekologických farem jsou označovány jako biopotraviny. Slovo o biopotraviny má přesný význam Jsou vyrobené z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Biopotraviny (dále občas jen zkráceně BIO) často obsahují více důležitých živin. Neobsahují zbytky pesticidů, průmyslových hnojiv a antibiotik, protože nesmějí být zvířatům přidávána do potravy. Při zpracovávání bioproduktů je zakázáno používat chemická aditiva (umělá barviva, sladidla, konzervační látky nebo syntetické chuti) a metody jako ionizující ozařování nebo genetické inženýrství. Navíc jsou celou cestu z pole až na pult obchodu přísně kontrolovány.

Jak BIO poznám? Na první pohled

Biopotraviny vyrobené v Česku poznáte podle národní bioznačky – tzv. zelené zebry, kromě ní najdete na výrobku také kód příslušné certifikační organizace. Od léta 2010 je značení biozebrou nepovinné, povinně nesou všechny biopotraviny vyprodukované v EU evropskou bioznačku – zelený list z hvězdiček. Výrobci na obalech umisťují často ale obě značky, protože spotřebitelé už zelenou zebru znají.

Co všechno může být BIO? Všechno

V  kvalitě BIO si dnes můžeme koupit téměř cokoliv. Tedy zdaleka nejen obiloviny a luštěniny, ale i maso, máslo a mléčné výrobky, zeleninu, ovoce, celozrnné i bílé těstoviny, dětskou výživu, ale i  pochoutky jako např. kečup, chipsy, víno, čokoládu nebo uherák z nefalšovaného biovepřového. Sortiment se stále rozšiřuje. Nyní je na českém trhu několik tisíc druhů biovýrobků. V České republice je bohužel značka BIO často nesprávně vnímána jako označení něčeho speciálního pro vegetariány, tedy nevalné chuti a pro normálního člověka nepoživatelného. Teprve postupně se do povědomí veřejnosti dostává jako značka pro kvalitní potraviny. Dobrým příkladem mohou být maso a mas¬né výrobky. Biomaso, pocházející z humánního a k přírodě citlivého prostředí, může být plnohodnotnou součástí naší stravy stejně tak, jako je chov zvířat důležitou součástí efektivního smíšeného hospodaření. Proto se vždy díváme po místním a tradičně zpracovaném biomase.

Jak BIO nakupovat? Na mnoho způsobů

Biopotraviny najdeme hlavně ve specializovaných prodejnách. Nejde jen o prodejny se zdravou výživou, ale v poslední době vznikají také přímo prodejny s názvem Biopotraviny. Takové obchůdky dnes najdeme téměř v každém větším městě, ale to rozhodně nelze považovat za dostačující. Od roku 2000 se biopotraviny objevují také v supermarketech. Donedávna obchodní řetězce nabízely jen několik druhů suchých biopotravin, ale dnes je výběr bohatý, například na biomaso téměř jinde než tam nenarazíme. Má to své výhody i nevýhody, záleží na nás a našich možnostech, zda chceme podporovat velké obchodní řetězce a nakupovat u nich, byť BIO. Ve většině běžných malých samoobsluh zatím biopotraviny scházejí, avšak i tady se začíná situace zlepšovat. Například maloobchodní síť Brněnka, působící na jižní Moravě, již nějaký ten pátek nabízí biopotraviny a zdaleka nejde jen o několik balíčků s  obilím, ale o uspokojivou nabídku. Ve svých větších prodejnách zkouší prodávat také čerstvou biozeleninu, bioovoce a biopečivo, nechybí ani stylově upravený regál pro výrobky se značkou Fair Trade.

Na co však nesmíme zapomínat, je tzv. přímý či polopřímý prodej biopotravin. Ale pozor: zde je u nás zatím pole neorané. Nejedná se jen o strohou pobídku: Navštivte svého ekozemědělce a nakupte si přímo u něj. To se velmi lehko řekne, ale v našich podmínkách někdy těžko provede. Ne každý najde poblíž svého domova ekofarmu, kde by se mohl opravdu dobře zásobit. Takových ekostatků je u nás zatím poskrovnu. Chybí hlavně biozelináři. Chcete-li poznat naše ekozemědělce zblízka, vydejte se na nějakou tzv. bioakci, z nichž mnohé mají již několikaletou tradici. Jde o různé biojarmarky, biodožínky, bioslavnosti, výstavy a veletrhy. Nejvíce se jich koná v září, které je vyhlášeno měsícem biopotravin. Pro životní prostředí i pro vaši peněženku je nákup přímo u pěstitele jedno z nejlepších řešení. Další možností jsou tzv. biokluby, které mohou být formální i zcela neformální. V republice jich funguje několik a není obtížné založit s přáteli svůj vlastní. Princip je jednoduchý: ekozemědělec dováží pravidelně na smluvené místo bioprodukci svou i od sousedních farmářů. Lidé si pak mohou přijít ve smluvenou dobu „nakoupit“ nebo přesně předem objednat, co chtějí. Takto lze objednat i u výrobců větší množství suchých potravin, např. biotěstovin.

V  poslední době se rozvíjí také prodej biopotravin přes internet, dnes již existuje několik internetových obchodů specializovaných na biopotraviny. Tento způsob je obzvlášť výhodný pro obyvatele menších obcí, kde jsou biopotraviny málo dostupné.

Je BIO dražší? Je, ale dá se na to vyzrát

Biopotraviny jsou dražší, některé méně, některé více, protože na jejich výrobu jsou celkově vynaloženy vyšší náklady. Ekozemědělci mají většinou nižší výnosy, výrazně větší podíl ruční práce a vyšší náklady spojené s certifikací bio, kterou si ekozemědělec hradí sám. Cesta od producenta ke spotřebiteli se stále prodlužuje nebo klikatí. Proto, abychom mohli mít ve značku bio důvěru, byl vyvinut systém kontroly a označování produktů, který také něco stojí. Naopak nepoužívání pesticidů a umělých hnojiv může znamenat úsporu. V ekologickém zemědělství nelze nic nepřirozeně urychlovat, takže rostliny a zvířata rostou déle, což se opět projeví ve vyšší ceně finálního produktu. Cena biopotraviny, která nesmí být mj. chemicky konzervována, a má proto kratší záruční dobu, je samozřejmě vyšší než cena produktů s uměle prodlužovanou trvanlivostí. Při výrobě biopotravin cena naroste už tím, že primární suroviny jsou dražší a méně dostupné.

Nezapomínejme také na to, že mnoho běžných potravin je naopak velmi levných a jejich cena často nepokrývá výrobní náklady, natož pak, když se připočítají škody na životním prostředí. Naším problémem není nedostatek potravin, ale naopak nevyvážená strava, sklony k přejídání – jíme mnoho tučného a sladkého. Často utrácíme za lahůdky a cukrovinky. Kdybychom nakupovali menší množství jídla, více základních surovin, mohli bychom jíst téměř vše v biokvalitě, a to za stejný obnos peněz, jaký vydáváme například při „výhodných“ nákupech v hypermarketech.

Záleží také na tom, kde a jak se rozhodneme biopotraviny nakupovat: nákup přímo u ekozemědělce nebo v bioklubech může být kromě jiného také cenově příznivější.

České BIO? Ano, ale málo

Největším zpracovatelem a distributorem biopotravin v ČR je PRO-BIO, obchodní společnost. Provozuje vlastní bio¬mlýn, zpracovnu a balírnu. Mezi další dodavatele biopotravin patří firmy Country Life a Bionebio, která sama rozjíždí projekt České BIO. Našich potravinářských firem, které se rozhodly vyrábět také v biokvalitě, začíná přibývat, vedou mlékárny, ale přidávají se i další kategorie výrobců včetně uzenářů.

Poptávka po biopotravinách rok od roku roste, nyní se hovoří přímo o boomu. Dle toho se zvyšuje i počet míst, kde lze BIO nakoupit, stejně jako sortiment. Bohužel této rychlosti neodpovídá nárůst počtu českých ekozemědělců a chybí také zpracovatelé, proto se k nám mnoho biopotravin dováží. Nejde jen o exotické potraviny, které u nás získat nemůžeme, ale také o mléčné produkty, maso, obilniny a různé zpracované biopotraviny jako ovocné šťávy a nápoje, omáčky, pomazánky, džemy, sladidla, cukrovinky, oleje a tuky. Většina tohoto zboží pochází z Německa, Itálie, Rakouska, Nizozemska a Belgie, výjimkou není však ani biopohanka z Číny.

Dovoz potravin na velké vzdálenosti může setřít výhody z ekologického pěstování, proto je důležité i u biopotravin zohledňovat místo původu a podporovat místní a české ekozemědělce a výrobce.

Několik rad na závěr.

Buďte svému jídlu blíž:
• upřednostňujte české výrobky, domácí stravu a místní speciality
• při nákupu upřednost-ňujte menší soukromé obchody s potravinami
• zásobujte se přímo u ekozemědělce z vašeho okolí
• staňte se členem bioklubu nebo založte s přáteli svůj vlastní
• kupujte místní biopotraviny, kdykoliv je to možné
• kupujte biopotraviny
• vytvořte skupinu odběratelů a objednávejte si kvalitní české potraviny ve velkém přímo u výrobců
• nakupujte na tržnici od našich pěstitelů a zahrádkářů a ne u prodejců nakupujících zeleninu a ovoce z  velkoobchodů
• pokud u vás již tržnice nefunguje, pokuste se o její znovuobnovení
• pěstujte a zahradničte sami, je to osvědčený způsob, jak dostat na svůj stůl čerstvé místní biopotraviny.

 

I guess between commercial breaks of the movie they’re playing
rob kardashian weight lossMasculine Fashion With a Mens Cashmere Scarf