Regionální rozvoj

Lidé žijí v místě a regionu. Udržitelný a spokojený život předpokládá znalost místa po stránce místního dědictví i  současného fungování komunity. Benátecký čtyřlístek podporuje environmentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní stránce.

Soběstačný region

Existují oblasti, které se vydaly cestou omezení závislosti na vnějších zdrojích. Příkladem města/regionu, který směřuje k energetické soběstačnosti, je Güssing v Rakousku. Benátecký čtyřlístek se snaží podobný koncept prosazovat i u nás.

Místní ekonomika

Krátké a uzavřené koloběhy materiálů, zboží a služeb snižují negativní dopady na životní prostředí. S rozvahou využívají místních zdrojů, významně eliminují dopravu a produkované odpady. Místní trh je průhlednější, bezpečnější a nezávisí tolik na neovlivnitelných globálních okolnostech.

Podporujeme rozvoj místních trhů – s biomasou, ekologickými potravinami ad. Jedná-li se o výrobky, které nelze vyrobit místně (čaj, káva, kakao ad.), podporujeme Fair Trade – Spravedlivý obchod, tedy férovější přístup k  mezinárodnímu obchodu, kladoucí důraz na jeho sociální a ekologické rozměry.

K přírodě šetrná produkce potravin

Potraviny z ekologického zemědělství méně škodí přírodě a našemu zdraví. Usilujeme o zachování a návrat ovocných dřevin do krajiny, mj. poskytujeme poradenství v ekologickém zemědělství, zejména sadařství. Pořádáme vzdělávací akce o přírodě blízkém hospodaření na zahradě, na poli i v lese.

Každý majitel zahrady může podpořit svůj region – vlastní produkce potravin nezatěžuje životní prostředí externalitami z výroby a dopravy průmyslově vyráběné produkce. Své výpěstky využijete nejen ve své kuchyni, ale může si směnit různé druhy ovoce či zeleniny se sousedy. Při dodržení zásad a pravidel konceptu Přírodní zahrady získáte nejen potěšení, ale suroviny pro přípravu jídel pro vaše blízké bez chemikálií a tím i bez negativních dopadů na zdraví i životní prostředí.

Přírodní čištění odpadních vod

Významnou součástí regionálního rozvoje je hospodaření s vodou. zaměřme se na řešení vhodné pro venkovské obce, které se mohou rozhodovat mezi standardními způsoby a variantami, jak významně využít přírodních způsobů čištění. Kořenové čistírny odpadních vod jsou funkční a provozně levnější variantou. Méně zatěžují životní prostředí a představují zajímavý krajinný prvek a prostředí pro život řady rostlin a živočichů.

Plánování a rozhodování

Udržitelný regionální rozvoj předpokládá účast mnoha partnerů a skupin na plánování a rozhodování. Jsme členy místních a regionálních organizací a aktivně se účastníme procesů regionálního rozvoje. Připomínkujeme strategické rozvojové dokumenty, především s uplatněním zkušeností z místní úrovně.

simply date
rob kardashian weight loss 3 to Order Custom Silicone Bracelets Online

korean wedding dresses plus a person’s developed effects
rob kardashian weight lossBridal wedding dress color sashes for Fall and Winter brides