Okyselování půdy

pH značí míru kyselosti nebo zásaditosti půdy. Určujeme-li pH půdy, mluvíme o půdní reakci. Stupeň 7 značí půdu neutrální. Čím je tato hodnota nižšÌ, tím je půda kyselejší, čím je vyšší, tím je půda zásaditější.

Další podrobnosti si můžete stahnout kliknutím na odkaz  les-a-puda