Pranostiky – leden

Povětrnostní pranostiky uprostřed ledna jsou nejzajímavější tím, že jména světců, kterým byly přiděleny, v současných kalendářích nenajdeme. A nejen to, v těch rčeních se setkáváme se záměnou světců za světice a také s komolením jména.

Tak třeba k 9. lednu se zachovalo rčení – „O svatém Bazliši zima všude čiší“ a přitom se jedná o svatou Bazilichu. K 18. lednu se říkalo – „Na svatého Priska pod saněmi píská“, a  zde v zájmu rýmu opět svatou Prisku změnili naši milí předkové na muže. Příkladem komolení jména – opět v zájmu rýmu – byla 19. ledna ubrána svatému Kanutovi jedna samohláska – „Na svatého Knuta přichází zima krutá.“ Faktem je, že se většinou v tomto období dostavuje vrchol zimy.

Mezi tím ovšem ve starých kalendářích byly pranostiky připsány naprosto neznámým světcům. 11. ledna – „Na svatého Hygina pravá zima začíná,“

14. ledna zajímavé rčení se sto procentní úspěšností –„Svatý Vigil z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, to je břídil!“ Anebo podobně k 17. lednu – „Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme, nemá-li žádný, vyrobí hned.“

Poněkud nekorektní pranostiky se zachovaly ke dni 20. ledna, i když jména těch dvou světců opět z kalendářů zmizela – „O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu“, a dále – morbidní – „Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout!“ A tomuto období se říkalo „fabiánská zima“.

Celý měsíc

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy – úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Jednotlivé dny

01. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
01. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
01. Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh
01. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok
01. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná
01. Na Nový rok o slepičí krok.
01. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
01. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
01. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
01. Na Nový rok, do zimy skok.
02. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
02. Když Makary pohodný, září bude chladný.
03. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné
04. Svatá Ida, ta dne přidá.
05. Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž
05. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
06. Na tři krále o krok dále
06. Tři králové mosty staví, nebo je boří.
06. Na Tři krále mrzne stále.
06. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
06. Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
06. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
06. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
06. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
06. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno
07. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
07. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
08. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
09. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
14. Svatý Hilarus – vyndej saně, schovej vůz.
15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den – dobrý rok; větrný den – mokrý rok.
16. Na svatého Marcela zima leze do těla
17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18. Na svatého Priska pod saněmi píská
19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
21. O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
25. Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
25. Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).
26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa
28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

which is good
christina aguilera weight lossTips to be a Successful Commercial Model