Projekt DÍTĚ v LESE

Jedná se o propojení dvou v zahraničí velmi uznávaných alternativních výchovných pedagogických metod pro děti předškolního věku – lesní školky a waldorfské pedagogiky.

Nejdříve něco z jejich historie

První mateřské školky v lese byly založeny přibližně před padesáti lety v Dánsku. Od té doby se velice rychle rozšířily po celé západní Evropě, kde se staly velmi oblíbenou alternativou ke klasickým školkám. Někdy jsou také nazývány „školkami bez střechy a zdí„. Čím se liší od tradičních školek? Děti a jejich učitelé tráví každodenní činnosti ve volné přírodě. Tím se u dětí posiluje imunita, celkové zdraví a cit k přírodě.

První waldorfská škola vznikla v roce 1919 v německém Stuttgartu. Vychází z myšlenek rakouského filosofa Rudolfa Steinera. Jejím základním rysem je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Tato pedagogika je založena na pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým. U dětí je podporováno vlastní živé myšlení, široké soucítění a vůle vedoucí nejen k zodpovědnosti ale především k vlastní tvůrčí realizaci. Dnes existuje asi 1800 waldorfských školek ve 49 zemích všech kontinentů.

Projekt dítě v lese chce svým pojetím probouzet v dětech vědomí, že jsou součástí řádu věcí a přírody. Smyslem výchovy je vést děti k vědomí života v souladu s tímto řádem a ke snaze o nápravu věcí do původního stavu v případě, byl-li tento stav člověkem porušen.

for example which presents your body as a long
weight loss tips Fashion Tips For Those With An Ostomy

He dominated African American support
miranda lambert weight lossA Bit More Complex than You Might Think