Kalendář akcí pro rok 2012

Benátecký čtyřlístek si pro vás nachystal akce věnované problematice životního prostředí a našem městě a jeho blízkém okolí. V krátkosti můžeme jmenovat: Den vody, Den Země, Den dětí, Benátecká zlatá srnčí trofej, Čtyři roční období v lese, Letní dětský tábor v Okrouhlíku. Máte možnost se také seznámit s připravovanou spoluprací s občanským sdružením Mondík. O případných změnách budeme včas informovat. Podrobnosti najdete v dalším textu.

Den vody ( světový den vody je určen na 22. března )

Termín : sobota  24. 3. 2012 – 10:00 hod. Seznámení s lokalitou a záměrem revitalizace.

V lokalitě nazývané V Olšinách, probíhá na březích slepého ramena řeky Jizery odstraňování nebezpečných suchých a vyvrácených stromů. Důvodem této činnosti je zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky a odstranění rizika při případné povodňové situace.

Řeka Jizera. Pramení pod Smrkem v Jizerských horách, poté protéká Velkou jizerskou loukou (Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery), tvoří v délce asi 15 km česko-polskou hranici. Dříve tvořil tuto hranici celý její horní tok, po ustavičných a velice úporných hraničních sporech v letech 1537–1845 o to, který ze dvou pramenů na Smrku je ten pravý, je dnes státní hranice vedena průsekem mezi nimi a za hlavní pramen je považován ten na polské straně. Dále protéká po hranici Krkonošského národního parku, Podkrkonoším a následně přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet. Po celou tuto dobu má řeka bystřinný charakter, až k Turnovu se tak střídají úseky s výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Menší, levé rameno v Turnově se nazývá Malá Jizera. Od Turnova Jizera protéká otevřenou krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi.

Den Země ( světový den Země je určen na 22. dubna )

Termín : sobota  21. 4. 2012 – 10:00 hod. Zámecké parky, les Okrouhlík.
Revitalizace zámeckého parku a příprava na vybudování Centrálního městského parku a víceúčelového hřiště v blízkosti prodejny Billa. Seznámení s městským lesem Okrouhlík.

Den dětí ( mezinárodní den dětí je 1. Června )

Termín : Sobota  2. června 2012 – 10:00 hod. Dětský den v Okrouhlíku a okolí hájovny.

Den plný her v souladu s přírodou.Pro nejmenší děti budou připraveny soutěže v blízkém okolí hájovny a pro ty větší lesní závod se sportovními a znalostními disciplínami. Na všechny účastníky čekají hezké ceny a památeční diplomy. Malé občerstvení zajištěno. Soutěžní odpoledne bude zakončeno tradičním táborákem a opékáním špekáčků.

Benátecká zlatá srnčí trofej

Termín : Sobota  12. 05. 2012 – 10:00 hod. Oblastní kolo prestižní myslivecko – přírodovědné soutěže Benátecká zlatá srnčí trofej.

Organizátoři akce : Klub dětí a mládeže,  Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou a Benátecký čtyřlístek. Soutěž je určena pro děti a mládež z přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci.

Čtyři roční období v lese

Termín : průběžně – kontakt Karel Bendl 607186286. Spolupráce se všemi školami v Benátkách nad Jizerou.

Prožíváme s dětmi v lese všechna čtyři roční období a učíme je respektu k přírodě i lidem. Je jaro. Zvířata se probouzejí z dlouhého zimního spánku. Na holých větvičkách stromů se objevují první zelené lístky. Krajinu brzy zalehne měkká zelená přikrývka. Květiny se derou na povrch, aby se staly ozdobami jarní přírody. Na lákavě vonící květy si tu a tam sedne překrásný motýl. Za chvíli poletí o kousek dál. Všechno ožívá a raduje se z krásné nespoutané přírody.

V horkých letních dnech se zvířata chodí zchladit k čistému průzračnému potůčku, jenž si razí klikatou cestu mýtinou. Večer je slyšet houkání sovy vydávající se na lov. Myšky se tedy raději schovají do svých nor. Rostliny čekají na ranní rosu, aby jim dodala tolik potřebnou vodu.

Příroda hraje všemi barvami. Zelené listy se mění na oranžové, hnědé, žluté a červené. Veverky netrpělivě hledají mezi spadaným listím žaludy, neboť si chtějí včas připravit zásoby na zimu. Ptáčci se loučí se svým domovem a odlétají za sluníčkem do teplých krajin. Vše se pomalu ukládá k zimnímu spánku.

Brzy se na zem snese sněhová peřina. Mezi stromy prosvítají sluneční paprsky a všechno se díky tomu nádherně třpytí. Srnky se chodí najíst ke krmelci, do něhož jim myslivec připravil dostatek sena.

Zanedlouho sníh ustoupí a nastává opět jaro, což je nejkrásnější roční období, neboť se příroda ukazuje v novém, ještě lepším světle.

Letní dětský tábor v Okrouhlíku

9. 7. – 13. 7. 2012 / SKŘÍTEK I. / OBSAZENO
Příměstský tábor Skřítek bude probíhat v hájovně Okrouhlík denně od 8 do 18 hodin. Náplní tábora budou hry zaměřené na poznávání přírody a osvojení zálesáckých dovedností. Nebudou chybět výtvarné aktivity ani bojové hry a soutěže.
Vlastní doprava. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let.

16. 7. – 20. 7. 2012 / SKŘÍTEK II. / OBSAZENO
Pobytový tábor Skřítek bude probíhat v hájovně Okrouhlík. Náplní tábora budou hry zaměřené na poznání přírody a osvojení zálesáckých dovedností. Nebudou chybět výtvarné aktivity ani bojové hry a soutěže. Tábor je určen pro již zkušené táborníky, kteří v Okrouhlíku budou chtít spát celý týden ve stanech. O to více dobrodružství je čeká.
Vlastní doprava. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let.

Spolupráce s občanským sdružením Mondík

Termín : průběžně – kontakt Karel Bendl 607186286 a Monika Válková 606390552. Dětský klub inspirovaný Lesní mateřskou školou.
Občanské sdružení Mondík ve spolupráci s Benáteckým Čtyřlístkem připravilo projekt inspirovaný lesními mateřskými školami v Německu, Dánsku, Švédsku a v jiných zemích. Nabízíme vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku 3-6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě.

Lesní klub se rozjede od pátku 23.3. – oslava začátku jara v lese a dále pak pravidelně každý pátek od 9,00 do 12,00 hodin.

Cílem naší „lesní školky“ je posilování kontaktu dětí s přírodou. Snažíme se rozvíjet zkušenosti a dovednosti dětí skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí.  Pravidelný pobyt v přírodě zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí. Podporuje jejich kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti.

K učení využíváme všechny smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je dětem příjemný a přirozený. Společně budeme prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Díky tomu, že děti mají možnost poznat rostliny i zvířata v jejich přirozeném prostředí, pociťují sounáležitost s přírodou. V lesním klubu se rozvíjí ta část dítěte, které v běžném životě ve městě zůstává upozaděna.

Náš lesní klub je ideálním předškolním zázemím pro aktivní, živější děti. Hloubavější povahy se u nás ale také neztratí. Setkávat se budeme vždy v pátek v lese Okrouhlíku se zázemím hájovny a teepee.

Maximální počet dětí ve skupině je 15. Dětem se budou věnovat lektorky Jiřina Botošová a Monika Válková – uplatňujeme zásady Respektovat a být respektován a využíváme prvky Montessori pedagogiky.

and the like
christina aguilera weight loss Choice For The Trendy Fashion With Low Price

If you are wearing a pair of jeans
quick weight lossHow to Make a Gladiator Costume