Kroužek Myslivecký čtyřlístek

Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Benáteckým čtyřlístkem otevírá lesní kroužek Myslivecký čtyřlístek.  Schůzky budou probíhat každých 14 dní v liché týdny  od 9.00 do 11.00 v hájovně Okrouhlík. V sobotu se budeme scházet záměrně, neboť v tuto dobu se zde pravidelně schází i benátečtí myslivci a o to bude kroužek atraktivnější. Kromě pravidelných schůzek budou pořádány i speciální akce, výlety, prodloužené schůzky. 

 Do kroužku se mohou přihlásit všechny děti či mládež se zájmem o přírodu a to i během roku. Vzhledem k tomu, že kroužek bude probíhat v sobotu, počítáme s tím, že děti občas nebudou moci (třeba z důvodu rodinného výletu)dorazit. Finanční příspěvek za kroužek bude symbolický, nepřesáhne 300,- Kč za rok a bude využit výhradně na občerstvení, pomůcky, drobné ceny v soutěžích.

Otevřením dětem dáváme možnost trávit pravidelně volný čas v přírodě, v lese. Na kroužku se děti seznámí s živočichy a rostlinami žijící v naší přírodě, s prací myslivců, zaměříme se i na ochranu přírody a základní zálesácké dovednosti aj.

Příklady náplně a aktivit schůzek:

Poznávání živočichů a rostlin žijících v naší přírodě, myslivecká mluva, myslivecké tradice, poznávání trofejí, přikrmování zvěře, vycházky do lesa, výpomoc myslivcům při výrobě či opravách krmných zařízení, pozorování zvěře včetně pozorování z posedu, poznávání a odlévání stop, táboráky, vaření v kotlíku, zpěv při kytaře, hry a soutěže, sběr plodů, výroba praků, střelba ze vzduchovky, základy první pomoci, orientace v přírodě a další.

Celoroční práce bude zakončena letním táborem.

Přihlášky ke stažení najdete na stránkách Benáteckého čtyřlístku v odkazu na kroužek, nebo je získáte přímo v na místě schůzky.

Něco málo k organizaci: Prosíme, aby děti na schůzky docházely včas. Pozdě příchozí nabourávají naše plány, zdržují ostatní děti i nás a může se stát, že po 9. hodině nás u myslivny již nezastihnete. Dětem dávejte vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí i pláštěnky, gumáky. Vhodný je malý batůžek s malou svačinou, zápisníkem, propiskou. Náplň schůzek bude přizpůsobena počasí.

Informace o termínech schůzek, změnách či speciálních potřebách na kroužek budou pravidelně zveřejňovány na těchto stránkách. Taktéž se zde dozvíte, čemu se zrovna věnujeme, nebudou chybět ani fotografie. Prosíme tímto rodiče o pravidelné sledování těchto stránek!

Telefonní kontakty:

Karel Bendl: 607 186 286

some deliberately and some not
rob kardashian weight lossWhat Happens to Unsold Chanel Purses