Sazeničky ve školce

obrazek-lesS příchodem jara může být les ohrožován kůrovci, nejčastěji lýkožroutem smrkovým. Brouci kůrovci se po přezimování začínají probouzet a zavrtávají se pod kůru jehličnatých stromů. Jejich larvy tu vyžírají lýko. Napadené kmeny musí dělníci rychle odstranit z lesa nebo zbavit kůry, aby zabránili dalšímu šíření. Proto se do lesa pokládají lapáky – pokácené stromy přikryté chvojím.Také se instalují lapače – plastové nádoby s chemickými feromony. Obě zařízení kůrovce lákají a kůrovec se v nich shromažďuje. Díky tomu mohou lesníci kontrolovat a snižovat jeho počet v lese. Velké škody mohou způsobit také větrné nebo sněhové kalamity.

Everything is going to be fine
snooki weight lossHottest Fashion Trends for Fall 2010