Pod lesnickou pokličkou

zimní lesCo je to ochrana lesa?
Ochranou lesa se rozumí péče o les od malých stromků až po jejich pokácení. Po celou tuto dlouhou dobu (80 a více let) se lesníci snaží bojovat se všemi škodlivými vlivy, které by mohly les oslabit nebo zcela zničit.

Cílem je pěstovat krásné a zdravé lesy a předat tak dalším generacím důležitou složku naší přírody jakou je les.

Kdo může lesu škodit a před čím ho tedy musí lesník chránit?

1) Přírodě neporučíš
Rozmary počasí jako jsou vítr, sníh, námraza, ledovka, sucho a mráz. Počasí poručit nemůžeme, takže lesník může pouze pěstovat co nejzdravější a nejstabilnější lesy. Ale ani ty nemohou odolat například silnému a ničivému větru (říkáme mu orkán). Prací lesníka je v tomto případě odstranit následky těchto škod výsadbou nových porostů.

Přírodní živly
Přírodní živly mohou v lese nadělat pěknou paseku. Například silný vítr vyvrací stromy či je různě poláme (říkáme vývraty a polomy). Mokrý sníh se hromadí v korunách stromů a stromy se pak také lámou.

2) Člověk
Další hrozbou pro lesy je bohužel sám člověk, který znečišťuje ovzduší například škodlivými látkami z továren nebo automobilů. Ty ničí stromy hned, ale zároveň se dostávají i do půdy, odkud je stromy opět čerpají svými kořeny, takže je poškození dlouhodobé. V minulosti byly u nás hodně poškozeny Krušné a Jizerské hory.

Nevychovaní návštěvníci lesa poškozují les také třeba odpadky a požáry.

Co může udělat každý, kdo jde do lesa? Chovat se v lese slušně.

Jak se správně chovat v lese?

3) Všeho moc škodí, dokonce i zvířat

Lesům mohou škodit i jeho živí obyvatelé jako je hmyz, houby nebo zvěř.

Možná jsi slyšel o nebezpečném kůrovci – je jich hned několik druhů a ten nejproslulejší z nich se správně jmenuje lýkožrout smrkový. Existuje ale i mnoho dalších, kteří výrazně škodí  – například bekyně mniška, klikoroh borový, chroust obecný.

Zdroj: www.lesnipedagogika.cz