Kalendář akcí pro rok 2016

Benátecký čtyřlístek vyrostl z potřeby myšlenkově spřízněných obyvatel Benátek nad Jizerou a sousedních obcí. Jeho posláním je informovat o problematice životního prostředí v našem městě a jeho blízkém okolí, motivovat občany všech věkových kategorií k jeho zlepšování a spojovat i zapojovat různé skupiny lidí do společných projektů i jednotlivých akcí. Benátecký čtyřlístek je dlouhodobý projekt Správy městských lesů Benátky nad Jizerou.

Den vody ( světový den vody je určen na 22. března )
  Akce a historie povodní a protipovodňová opatření v Benátkách, revitalizace nivy řeky Jizery.
Termín: úterý  22. 3. 2016 – 15:00 hod
   
  Řeka Jizera. Pramení pod Smrkem v Jizerských horách, poté protéká Velkou jizerskou loukou (Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery), tvoří v délce asi 15 km česko-polskou hranici. Dříve tvořil tuto hranici celý její horní tok, po ustavičných a velice úporných hraničních sporech v letech 1537–1845 o to, který ze dvou pramenů na Smrku je ten pravý, je dnes státní hranice vedena průsekem mezi nimi a za hlavní pramen je považován ten na polské straně. Dále protéká po hranici Krkonošského národního parku, Podkrkonoším a následně přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet. Po celou tuto dobu má řeka bystřinný charakter, až k Turnovu se tak střídají úseky s výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Menší, levé rameno v Turnově se nazývá Malá Jizera. Od Turnova Jizera protéká otevřenou krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi.
Den Země ( světový den Země je určen na 22. dubna )
  Výsadba stromku a keřů, úklid Olšin, podzámeckého parku a Okrouhlíku, táborák s opékáním buřtů.
Termín: pátek  22. 4. 2016 – 09:00 hod
 
Benátecká zlatá srnčí trofej
  Místní kolo prestižní myslivecko – přírodovědné soutěže Benátecká zlatá srnčí trofej.  Organizátoři akce :  Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou a Správa městských lesů Benátky nad Jizerou. Soutěže se v odpoledních hodinách zúčastní i senioři.
Termín: sobota  14. 05. 2016 – 10:00 hod
  Soutěž je určena pro děti a mládež z přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci. V odpoledních hodinách je soutěž připravena pro  seniory z Benátek nad Jizerou.
 
Den dětí ( mezinárodní den dětí je 1. června )
  Dětský den v okolí zámku
Termín: neděle  29. května 2016 – 13:00 hod

Pojďte si s námi hrát do zámeckého parku, na nádvoří benáteckého zámku a na Plajch.

 
Příměstský a pobytový letní dětský tábor v Okrouhlíku
Termín: termín: 1. běh ( 01. – 6. 8. 2016 ) 2. běh ( 08. – 13. 8. 2016 )
  Příměstský a pobytový tábor bude probíhat v hájovně Okrouhlík denně od 8 do 18 hodin. Náplní tábora budou hry zaměřené na poznávání přírody a osvojení zálesáckých dovedností. Nebudou chybět výtvarné aktivity ani bojové hry a soutěže. Vlastní doprava.
 
Zahájení Benáteckého Adventu s rozsvícením vánočního stromu
Termín: sobota  27. listopadu 2016 – 15:00 hod
  Benátecký čtyřlístek vás zve první sváteční víkend k neformálnímu posezení pod vánočním stromem. Pojďte s námi zahájit adventní čas.
Čtyři roční období v lese

 

Spolupráce se všemi školami v Benátkách nad Jizerou.
Termín: průběžně – kontakt Karel Bendl ( 607 186 286 )

 

Prožíváme s dětmi v lese všechna čtyři roční období a učíme je respektu k přírodě i lidem.

 

Je jaro. Zvířata se probouzejí z dlouhého zimního spánku. Na holých větvičkách stromů se objevují první zelené lístky. Krajinu brzy zalehne měkká zelená přikrývka. Květiny se derou na povrch, aby se staly ozdobami jarní přírody. Na lákavě vonící květy si tu a tam sedne překrásný motýl. Za chvíli poletí o kousek dál. Všechno ožívá a raduje se z krásné nespoutané přírody.

 

V horkých letních dnech se zvířata chodí zchladit k čistému průzračnému potůčku, jenž si razí klikatou cestu mýtinou. Večer je slyšet houkání sovy vydávající se na lov. Myšky se tedy raději schovají do svých nor. Rostliny čekají na ranní rosu, aby jim dodala tolik potřebnou vodu.

 

Příroda hraje všemi barvami. Zelené listy se mění na oranžové, hnědé, žluté a červené. Veverky netrpělivě hledají mezi spadaným listím žaludy, neboť si chtějí včas připravit zásoby na zimu. Ptáčci se loučí se svým domovem a odlétají za sluníčkem do teplých krajin.

 

Vše se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Brzy se na zem snese sněhová peřina. Mezi stromy prosvítají sluneční paprsky a všechno se díky tomu nádherně třpytí. Srnky se chodí najíst ke krmelci, do něhož jim myslivec připravil dostatek sena. Zanedlouho sníh ustoupí a nastává opět jaro, což je nejkrásnější roční období, neboť se příroda ukazuje v novém, ještě lepším světle.

 

Spolupráce s občanským sdružením Mondík

 

Dětský klub inspirovaný Lesní mateřskou školou
Termín: průběžně – kontakt Karel Bendl ( 607 186 286 ) a Monika Válková ( 606 390 552 )

 

Občanské sdružení Mondík ve spolupráci s Benáteckým Čtyřlístkem připravilo projekt inspirovaný lesními mateřskými školami v Německu, Dánsku, Švédsku a v jiných zemích. Lesní školku. Nabízíme vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku 3-6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě.

 

Cílem naší „lesní školky“ je posilování kontaktu dětí s přírodou. Snažíme se rozvíjet zkušenosti a dovednosti dětí skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí.  Pravidelný pobyt v přírodě zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí. Podporuje jejich kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti. K učení využíváme všechny smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je dětem příjemný a přirozený. Společně budeme prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Díky tomu, že děti mají možnost poznat rostliny i zvířata v jejich přirozeném prostředí, pociťují sounáležitost s přírodou. V lesním klubu se rozvíjí ta část dítěte, které v běžném životě ve městě zůstává upozaděna. Náš lesní klub je ideálním předškolním zázemím pro aktivní, živější děti. Hloubavější povahy se u nás ale také neztratí.