Bázlivec olšový

bazlivecBázlivec olšový – (Agelastica alni). Tento brouk patří do čeledi mandelinkovitých (Chrysomelidae), která zahrnuje mnoho hospodářských škůdců, z nichž někteří významně škodí i na lesních dřevinách. Je až 7,5 milimetru dlouhý, tělo má  kapkovitý tvar, ze svrchní strany je černomodré, zelenavé nebo fialové, ze spodní strany pak černomodré. Brouci v hojném počtu již z jara silně ožírají listy olší, jejich larvy listy skeletují (žilnatina listů není žírem poškozena) a při přemnožení mohou způsobit holožíry. Zvláště škodlivé jsou žíry na mladých kulturách a v lesních školkách. Při kalamitním přemnožení brouka se používají kontaktní a požerové insekticidy.