Dřevokaz čárkovaný

drevokaz-carkovany-01Dřevokaz čárkovaný (Xyloterus lineatus). Je to nejvýznamnější technický hmyzí škůdce jehličnatého dřeva. Brouček je nejvíce čtyři milimetry velký, válcovitého tvaru, hnědožlutý. Nejnebezpečněji se přemnožuje po větrných, hmyzích a jiných kalamitách. Napadá pokácené, vyvrácené nebo zlomené smrky, jedle, borovice a jejich pařezy. Nebezpečný je pro dřevo ponechané po zimní těžbě na lesních skládkách. Brouci se z jara zavrtávají do dřeva a kolem závrtů se kupí znatelné bílé hromádky drtinek.

Samičky hlodají až 6 centimetrů dlouhé matečné chodby do dřeva nejprve kolmo k ose kmene, později rovnoběžně s letokruhy. Zde kladou vajíčka a rovněž „rozsévají“ výtrusy symbiotických hub, které brzy chodby zaplní svým podhoubím. Tím se živí larvy i brouci, požerky pak tmavnou a šíří se z nich houbové onemocnění způsobující modrání dřeva. Napadené dřevo bývá někdy tak znehodnoceno, že se dá použít pouze jako palivo. Základní ochrana se uplatňuje hlavně preventivně, nejlépe včasným odstraňováním dřeva ze skládek, vhodným uskladňováním a preventivním ošetřením insekticidy.