Užovka obojková

uzovka-obojkova(Natrix natrix) – Ačkoli je to náš nejhojnější had, přesto se jeho stavy během několika posledních desetiletí velmi prudce snížily. V naší přetvářené kulturní krajině ubylo původních mokřadních lokalit, ve kterých se přirozeně vyskytoval a rozmnožoval a s tím samozřejmě souvisí zúžení jeho potravní základny. Samci užovky obojkové dorůstají délky nejvíce kolem jednoho metru, samice mohou dosáhnout až 150 centimetrů. Horní strana těla je barevně variabilní. Může být šedá, šedomodrá, olivová, šedohnědá, někdy s černými skvrnkami. Za typický poznávací znak lze považovat dvojici bělavých či tmavě žlutých skvrn ve tvaru půlměsíce na zadní části hlavy. Užovky obojkové jsou obyvatelé křovinatých břehů vodních toků, jezírek a rybníků, lužních lesů, vyskytují se v zatopených lomech a na dalších místech, kde žije dostatek různých obojživelníků, kteří tvoří základ jejich potravy. Páří se převážně v dubnu a květnu a v červenci samice kladou do vlhkého a teplého místa asi třicet vajec. Užovka obojková je zařazena do seznamu ohrožených druhů živočichů.