Havran polní

havran-polni(Corvus frugilegus) – Havran je pták zhruba velký jako vrána, ale štíhlejší. Je celý leskle černý s nafialovělým ocasem. Kořen zobáku a hrdlo je u starších ptáků lysé. (Velmi podobná vrána má naopak kořen zobáku opeřený.) Je to tažný, u nás pravidelně hnízdící pták, který obývá značnou část Evropy a Asie. Hnízdí v koloniích, vyskytuje se především v zemědělsky využívané krajině přerušované skupinami stromů a malými lesíky. V zimě zalétá také do měst. Na našem území zimují až čtyři miliony havranů.

Potrava je různorodá a je závislá na roční době a místě, kde se právě kolonie havranů zdržuje. Živí se různými semeny, obilninami a jinými zemědělskými plodinami, loví hmyz, drobné hlodavce a další živočichy. V zimě celá hejna havranů navštěvují městské skládky odpadu. Hnízda z větví, suchých trav a listí si staví samec a samice ve větvích listnatých stromů. Samice klade 3 až 5 vajec.