Oheň

ohenTáborák v lese? V žádném případě! Příčinou lesního požáru může být blesk, ale většinou za něj může člověk. Nejčastější příčinou požárů jsou odhozené nedopalky cigaret a nedostatečně uhašené ohýnky. Proto je v lese zakázáno kouřit a zakládat oheň. Těm, kteří zákaz nedodržují, proto zaslouženě hrozí vysoká pokuta.

Oheň je možné rozdělat ve vzdálenosti nejméně 50 m od okraje lesa, nikdy ne blíže nebo v lese. V lese se ale s ohni můžete setkat po těžbě stromů, kdy lesní dělníci pálí klest. Každý takový oheň ale musí být předem nahlášen hasičům.

Do lesa samozřejmě nepatří ani odpadky, znečišťují celou přírodu včetně podzemní vody a příroda je sama neumí rozložit. A například odhozené sklo může být také příčinou požáru. Když na něj zasvítí slunce, funguje jako lupa.

Požár vyjde draho
I malý požár uškodí – shoří čerstvě vysazené stromky, které lesní dělníci několik dní sázeli, shoří dospělé stromy a jejich dřevo bude chybět majiteli lesa. Po požáru se les musí často hlídat, aby se skrytý oheň znovu neobjevil. Oheň se totiž může šířit také docela neviděn – kořeny stromů. To vše stojí majitele lesa a všechny, kteří v lese pracují, spoustu úsilí a peněz.

Sucho a vítr jsou pravá ruka požárů
Les, který je v období sucha vyprahlý, může zapálit i malá jiskřička. Zvlášť pokud navíc fouká vítr, začne se požár lesem šířit velkou rychlostí. Mnohdy nestačí utíkat ani zvěř, natož člověk. Z důvodu ochrany lesa a v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů může úřad (orgán státní správy lesů) dočasně zakázat vstup do lesa, právě například v době sucha, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů.