Divočina kolem nás 3 – Srnec obecný, (video)

Srnec obecný – Capreolus capreolus. Srnec obecný žije hlavně v lesích, ale velmi často navštěvuje lidmi obdělávaná pole a často proniká až na okraje měst. Obývá prakticky celou Evropu, s vyjímkou severu Skandinávie. Vyskytuje se i na pobřeží Kaspického moře a na území Malé Asie. ... Ale více již v našem seriálu.