Letní tábory 2022 – dokumenty

I letos se děti mohou těšit na 2 letní tábory v Okrouhlíku. Pořadatelem táborů je Správa městských lesů Benátky nad Jizerou ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou a organizátor je Benátecký čtyřlístek. Na táborech bude nabídnut bohatý program s řadou napínavých her, výprav a tvořivých činností. Dětem bude podávána strava formou plné penze včetně důsledného pitného režimu.

Oba tábory jsou příměstského typu s možností přespání.

Věková hranice dětí. Tábor je pro děti, které prošly zápisem do základní školy. Případné vyjímky  , může po konzultaci povolit hlavní vedoucí. 

Termíny:

1. turnus – 08.08. – 12.08. 2022
2. turnus – 15.08. – 19.08. 2022

Nástup na tábor / pondělí / 7:00 – 7:30 hod

Ukončení / pátek / 15:00 – 16:00 hod

Návštěvy rodičů v průběhu konání tábora z důvodu pravidelného programu nejsou povoleny.

Jak své dítě přihlásit?

Společně s těmito informacemi jsou na webu přiloženy ke stažení tyto přílohy:

Závazná přihláška – vyberte termín

Potvrzení o bezinfekčnosti – vyplňte s datem nástupu na tábor

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (pokud máte tento posudek od jiné organizace či školského zařízení a v době tábora nebude starší jednoho roku, můžete jej použít)

Přihlášku na tábor odešlete na e-mail: tabor@hajovnabenatky.cz

UPOZORNĚNÍ
Nedílnou součástí PŘIHLÁŠKY je DODATEK a SOUHLAS se zpracováním osobních údajů. Obojí musí být předáno současně s PŘIHLÁŠKOU.

Platbu za úhradu tábora proveďte nejpozději 30 dnů od potvrzení o přijetí přihlášky na účet: 

Česká spořitelna, Pobočka Benátky nad Jizerou, č.ú.: 490505369 / 0800.

Jako variabilní symbol  uveďte datum narození dítěte ve tvaru RRMMDD. Platbu za každé dítě posílejte prosím zvlášť a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte .

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

Jan Dibitanzl, hlavní vedoucí tábora, tel.: 606 647 720

Kontaktní e-mailová adresa: tabor@hajovnabenatky.cz

Radek Lacina, ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou, tel.: 775 267 090

Kontaktní e-mailová adresa: lacina@hajovnabenatky.cz

Posudek o zdravotní způsobilostiposudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete
Potvrzení o bezinfekčnostipotvrzeni-o-bezinfekcnosti
Přihláška na 1. běhprihlaska-tabor-okrouhlik-2022-1-beh-komplet
Přihláška na 2. běhprihlaska-tabor-okrouhlik-2022-2-beh-komplet
Přihláška na tábor – dodatekprihlaska-tabor-okrouhlik-2020-dodatek
Souhlas se zpracováním osobních údajůsouhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju