Zlatá srnčí trofej 2024 – Oblastní a okresní kolo

Zlatá srnčí trofej je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy kroužků MPMOP, pro členy ostatních přírodovědných kroužků (při ZŠ, DDM) a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

Oblastní a okresní kolo soutěže je určeno pro žáky základních škol a členy mysliveckých nebo jiných přírodovědných kroužků.

Oblastní a okresní kolo Zlaté srnčí trofeje pořádá Okresní myslivecký spolek Mladá Boleslav a Myslivecký spolek Benátky nad Jizerou ve spolupráci se Správou městských lesů Benátky nad Jizerou. Soutěž je pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola v kategorii A a B postupuje do národního kola, obdrží též příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ.

Kategorie soutěže: 

Kategorie A: 3. – 5. třída ZŠ; Kategorie B: 6. – 9. třída ZŠ, Kategorie C: MŠ – 2. třída ZŠ

Aktuální termín: 25. 05. 2024.

On-line přihláška na oblastní a okresní kolo

Přihlášky do soutěže je nutné odevzdat vyplněním odkazu formuláře na zmíněných webových stránkách nebo na základě kontaktování na
e-mail: 
myslivci.benatky@gmail.com.

Zlatá srnčí trofej bude slavnostně zahájena dopoledne v 9:00 hod. V odpoledních hodinách navštíví Okrouhlík i benátečtí senioři.

První tři obdrží za své výkony hodnotné dary. Všichni účastníci obdrží drobné ceny.

Součástí soutěže bude i doprovodný program zaměřený na prohloubení znalostí účastníků v jednotlivých oblastech soutěže a zajímavosti z oblasti myslivosti. Představení dravců, včetně praktické ukázky. Focení a natáčení divoké zvěře, včetně ukázek mediálním partnerem akce NATURE TV.

Na celodenní akci jsou vítáni kromě soutěžících i jejich rodiče, prarodiče, sousedé i kamarádi. Pro všechny je připraven zajímavý doprovodný program a závěrečný táborák.

Mimoto je připraveno bohaté myslivecké občerstvení pro soutěžící i doprovod.

Studijní materiály:

Za přírodou

Malý adept myslivosti

Učební publikace

Vzorový test – kategorie A

Vzorový test – kategorie B

Další potřebné materiály:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Propozice – oblastní a okresní kolo -2024

Informační plakát Zlatá srnčí trofej 2024

Záštita nad akcí:

starosta města Benátek nad Jizerou pan PhDr. Karel Bendl

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Hruška, LL.M., tel.: 774 102 558, e-mail: lukas.hruska1@seznam.cz

  • předseda kulturně-propagační komice, Okresní myslivecký spolek Mladá Boleslav
  • Myslivecký spolek Benátky nad Jizerou

Radek Lacina, tel.: 777 842 346

  • ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou