Koně jsou v lesích stále potřeba

Moderní technologie se v mnoha odvětvích vyvíjejí kupředu velkou rychlostí, ale na druhé straně jsou stále ještě pracovní činnosti, kde se navzdory vyspělé technice jakoby čas zastavil. Jednou z takových činností je přibližování dřeva v lesích, kde je terén natolik náročný, že jediným možným způsobem, jak vytěžené dříví přiblížit, je pomocí koňské síly.

V lesích můžeme při přibližování dřeva stále častěji potkávat nejrůznější moderní techniku, jako jsou traktory, vyvážecí soupravy nebo speciální lesnické kolové traktory. V těchto prostředcích je pracovník dnes již většinou pohodlně posazen a někdy nemusí  klimatizovanou kabinu vyvážecí soupravy ani opustit. Ovšem v případě, kdy je těžba umístěna do náročného terénu nebo do obtížného probírkového porostu, je potřeba, aby přijel kočí se svým koněm a pustil se do práce. Zde totiž ani ten nejmodernější traktor s nejšikovnější obsluhou nedokáže nahradit koňské přibližování.

Při soustřeďování dřeva není  jediným úkolem dostat vytěženou hmotu z lesa ven, ale neméně důležité je i nepoškodit stávající porost  a zachovat případné přirozené zmlazení, nebo-li nové stromky rostoucí pod ochranou již dospělého lesa. V dnešní době je však v našich lesích setkání se šikovným „koňákem“  stále větší vzácností a vzhledem k náročnosti této profese se ani není  čemu divit.

Práce je to opravdu těžká, náročná a také nebezpečná. Musíme si uvědomit, že pro většinu z nás pracovní doba začíná a končí se zapnutím a vypnutím počítače, případně jiného stroje. Kočí musí  již brzo ráno do stáje, aby se jeho kůň včas nažral a mohl plný sil vyrazit do práce. A po návratu z lesa se musí zase postarat především o něj. Je to živé zvíře, které má své nároky a zároveň je to prostředek obživy a tak správnému kočímu musí ležet na srdci dobrá kondice a zdravotní stav jeho koně. Při práci ve svahu a nejen tam, nachodí kočí za den  několik kilometrů a to takřka za každého počasí. Riziko, že táhnuté klády ve svahu ujedou a zraní kočího nebo koně,  je zde rovněž veliké.

Tato náročná práce se nedělá jen pro peníze. Kočí jsou dnes z velké části soukromníky a v současné době se  prací v lese velké bohatství opravdu nezíská. A nejen proto si musíme každého takového kočího a jeho šikovného koníka vážit a vždy si uvědomit, co vše se za jeho prací skrývá. Ať chceme nebo ne, kůň je  i v době nejmodernějších strojů a počítačů v lese nepostradatelným pomocníkem.