Lesnický a myslivecký den pro mládež

Akce je připravována po spontální kladné reakci na naši nabídku ze strany benáteckých škol.  Zúčastňuje se jí více než 300 žáků ZŠ a jejich učitelů. Akce probíhá v areálu sídla Správy městských lesů Benátky nad Jizerou a Mysliveckého sdružení Benátky nad Jizerou v Okrouhlíku a v okolním lese.

Zástupci lesníků, myslivců a pracovníků ochrany přírody na sedmi stanovištích ukazují a vysvětlují dětem různé činnosti, techniku, faunu a floru zastoupenou v lesích benátecka. Jsou zde k vidění historické i nejmodernější postupy při zpracování a dopravě dřeva, úklidu klestí ochraně sazeniček, ale také ukázky mysliveckých prostředků a zařízení sloužících k pozorování, krmení i lovu zvěře.

Smyslem akce je seznámení mládeže s tím, co se děje tzv. za zavřenými dveřmi v lese, což běžný návštěvník lesa obvykle nezaznamená, upozornit na nutnost zachování fungujícího ekosystému lesa budoucím generacím a upozornit na některé negativní trendy v oboru, způsobené příliš jednostranným pohledem.

Jednotlivá stanoviště:

1. Příprava a zpracování palivového dřeva jako obnovitelného zdroje energie a jako nenahraditelného průmyslového materiálu ( historie-vývoj, nové technologie)

2. Příprava a zpracování kulatiny-pořez dřeva na prkna, fošny, trámy,hoblování apod.( stavební materiál, truhlářské výrobky apod.)

3. Ochrana lesních sazenic proti buřeni a ostatním negativním vlivům (zvěř), obnova lesa zalesněním- zakládání nového lesa na místě vzniklých holin, přirozená a umělá obnova, počet a druhové zastoupení při obnově

4. Lesní technika versus kůň – ukázka nejnovější technologie při těžbě a dopravě dřeva a zpracování těžebních zbytků (harvestor, vyvážecí souprava, lesní fréza) vs. použití tažného koně ( historie, vývoj, vztah k ŽP nedostatek lidské pracovní síly nahrazení člověka stroji atd.)

5. Chata MS- druhy zvěře, péče o zvěř, význam myslivce pro společnost, činnosti myslivce, pomůcky, zbraně, trofeje apod.

6. Střelba ze vzduchovky,praktické předvedení zbraní a pomůcek, lovecký pes a jeho význam

7. Táborák, občerstvení, diskuse, volná zábava

Karel Bendl