Den vody v benátecké čistírně odpadních vod

U příležitosti Dne Vody, který každoročně připadá na 22. březen, uspořádal Benátecký Čtyřlístek za podpory VaK Mladá Boleslav, a.s. prohlídku čistírny odpadních vod v Benátkách nad Jizerou. Benátecká čistírna, původně pouze mechanická, patřící mezi nejstarší čistírny v oblasti Mladoboleslavska, prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí a umožňuje celkový proces čištění, od separace hrubých nečistot až po zpracování a odvodnění produkovaných kalů. V současné době pracuje na principu mechanicko- biologického čištění s možností odbourávání sloučenin dusíku a fosforu.

Do čistírny přitéká kanalizací voda odpadní i dešťová, která prochází nejprve separátorem hrubých nečistot a písku, jež se následně skládkují. Poté nastává fáze biologického čištění, kde se v průtočných aktivačních a dosazovacích nádržích za neustálého provzdušňování dodává potřebné množství kyslíku mikroorganismům, čímž vzniká aktivní kal, který zabezpečuje odstraňování biologického znečistění. Nahromaděný přebytečný kal se pomocí koagulantů vysráží, odvodní a jako tuhá složka se odváží na kompostárnu. Měsíčně je odvezeno přibližně 300 t tohoto materiálu. Vyčištěná voda odtékající do Jizery je pravidelně kontrolována a je až neuvěřitelně čistá.

Technické parametry:
Počet ekvivalentních obyvatel EO                 9 900
Průměrný denní přítok Q24m3/den             1 523
Denní přítok   Qdm3/den                                2 008
Max. dešťový přítok Qmaxl/sec                       105,8
Max. přítok do biolog. linky Qmax,Bl/sec         50,0

V případě 3.stupně povodňové aktivity či při déle trvajících přívalových deštích, kdy se zvedne přes limit přítok znečištené vody do biologické linky, pracuje pouze linka mechanického čištení.

Na čistírnu odpadních vod je kromě Starých a Nových Benátek, Obodře, Kbela a Dražic napojena kanalizačními přivaděči také obec Zdětín, Věznice Jiřice a průmyslová zóna. Zpracovává se zde i odpadní voda ze septiků dovezená fekálními vozy. Celková kapacita benátecké čistírny odpadních vod dimenzovaná na téměř 10 tisíc obyvatel, s možností případného navýšení, je v současné době využita přibližně ze ¾ .