Revitalizace v Olšinách

V lokalitě nazývané V Olšinách, probíhá na březích slepého ramena řeky Jizery odstraňování nebezpečných suchých a vyvrácených stromů. Důvodem této činnosti je zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky a odstranění rizika při případné povodňové situace.Tyto práce zajišťuje Správa městských lesů Benátky nad Jizerou ve spolupráci se školenými odborníky a specializovanou firmou pana Kerbera.

Jde o nutný zásah, na který budou navazovat další činnosti, jejichž cílem bude zatraktivnění a lepší zpřístupnění těchto prostor pro aktivity obyvatel Benátek nad Jizerou, místních základních a mateřských  škol, kroužků klubu dětí a mládeže apod.

V první etapě musí být pokáceny a odstraněny staré stromy, které jsou věkem a působením dalších abiotických činitelů ( záplavy, vichřice) často v havarijním stavu a jsou velkým rizikem pro kolemjdoucí. Dále musí být odstraněny stromy spadlé do koryta, kterým v případě velké vody protéká část toku řeky Jizery. Kmeny a větve těchto stromů by mohly při povodni vytvořit hráz, která by způsobila rozlití vody mimo řečiště. Následně bude docházet k úpravě okolí stávajících pěšin a jejich částečnému rozšíření tak, aby bylo možno procházet se touto zajímavou přírodní lokalitou.

If you go by waist measurements alone
snooki weight loss New York International Bridal Week April 2013

So as you might have noticed
snooki weight loss2011 Performance Review For 5 Large Cap Railroads