Lýkožrout smrkový

Lýkožrout smrkovýLýkožrout smrkový – (Ips typographus) Je zřejmě nejškodlivější hmyzí škůdce v našem lesním hospodářství, nejnebezpečnější je především v oblastech rozsáhlých smrkových monokultur. Brouk je přibližně 4,5 až 5,5 milimetru dlouhý, lesklý, hnědé nebo hnědočerné barvy. Krovky jsou na zádi vykrojené, na okrajích vhloubené dutiny zdobené čtyřmi páry zoubků. Lýkožrout smrkový napadá převážně smrkové porosty starší 60 let. Vybírá si přednostně fyziologicky oslabené stromy, vývraty, zlomy nebo stromy pokácené. Při přemnožení však napadá i stromy zcela zdravé, které dokáže zahubit za několik málo týdnů. Kůrovci začínají z jara naletovat na místa těsně pod zelenou korunou stromů a strom postupně osídlují do koruny a k patě.

Jak kůrovec škodí?
Samečci nejprve v kůře vyhlodávají snubní komůrky, (po sloupnutí kůry není většinou vidět), z nichž pak samičky vyhlodávají 6 až 12 centimetrů dlouhé, podélné matečné chodby, do nichž kladou vajíčka. Příčné larvální chodby leží hustě vedle sebe, vedou z matečné chodby a jsou ukončeny kuklovou kolébkou. Charakteristické požerky jsou podle počtu oplodněných samiček dvou a více ramenné. Vylíhlí mladí brouci pak pokračují v tzv. zralostním žíru v místě kuklové kolébky nebo napadají jiná místa kmene. Ve vhodných podmínkách má kůrovec až tři pokolení do roka. Účinná ochrana spočívá ve včasném vyhledávání a asanaci napadených stromů, dříve než kůrovci strom opustí a napadnou jiné zdravé stromy.

Ochrana a asanace
Asanace se provádí buď odkorněním kmenů, na nichž se kůrovec vyskytuje v larválním stadiu, nebo chemickým ošetřením insekticidy. Nejlepší ochranou je však preventivní odstraňování pro kůrovce atraktivního dříví (vývraty a zlomy z větrných kalamit atd.) a používání lapacích zařízení – lapáků a lapačů. Lapáky jsou pokácené a odvětvené zdravé stromy přikryté větvemi. Po náletu brouků se kontroluje stadium vývoje larev a ve vhodném okamžiku se lapáky asanují. Lapače jsou odchytová zařízení lákající kůrovce pomocí feromonových odparníků. Často je můžeme spatřit na okrajích pasek či na světlinách smrkových porostů.